navigatie overslaan

De komende jaren komen er veel grote opgaves op het Vechtdal af. Overheden, natuurorganisaties, ondernemers en bewoners kijken op verschillende manieren naar hoe het Vechtdal zich zou moeten ontwikkelen als het gaat om het landschap. Extra belangrijk dus om daarbij extra aandacht te geven aan hoe we dat landschap (be)leefbaar houden voor bewoners én bezoekers. Met onze dienst destinatieontwikkeling spelen we vanuit de vrijetijdseconomie een rol in actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals leefbaarheid, mobiliteit en het behoud van voorzieningen.

Bestemming in balans

Samen werken we aan het Vechtdal als een bewuste bestemming. Dat betekent dat groei in toerisme en recreatie in balans blijft met de leefbaarheid in de regio maar ook dat ondernemers hun bedrijf kunnen laten groeien. We willen ondernemingen zien groeien, wat weer leidt tot economische groei en werkgelegenheid, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor natuur en bewoners.

Toerisme in een bredere context

Om te komen tot een gebiedsvisie die aan alle ambities voldoet, moet verder gekeken worden dan de sector toerisme. We zoeken daarom proactief naar samenwerkingen in andere sectoren en thema’s. Denk daarbij aan de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht. Een aantrekkelijke bestemming hangt immers altijd samen met andere onderdelen, opgaven en sectoren.

Gebiedsvisie en programmalijnen

De Vechtdal Visie 3.0 welke in 2019 is samengesteld door ondernemers, ambtenaren en bestuurders vormt samen met de vier programmalijnen de basis voor de destinatieontwikkeling van het Vechtdal. Daarbij kijken we ook naar welke doelgroepen wij ons in het Vechtdal op richten. De leefstijlmonitor is hiervoor een handige tool die we hiervoor gebruiken. Hierbij kijken we overigens zowel naar recreanten die het Vechtdal voor een dag of een meerdaags verblijf bezoeken maar ook naar de bewoners van het Vechtdal zelf. Naast dat we in het Vechtdal werken aan aanbodontwikkeling welke aansluit bij de diverse doelgroepen wordt toegankelijkheid en inclusie als randvoorwaarde meegenomen.