navigatie overslaan

Als het om de vrijetijdseconomie gaat is Vechtdal Marketing de partij die zich bezig houdt met de branding en destinatieontwikkeling van het Vechtdal. De Vechtdal Visie, welke in 2019 door ondernemers, ambtenaren, bestuurders en marketeers is opgesteld, vormt de basis voor de activiteiten van Vechtdal Marketing. Hieronder vallen ook de vier programmalijnen; Verbindende Vecht, Beleefbaar Landschap, Gastheerschap & Ondernemerschap en Zorgzaam & Gezond.

Jaarplan 2023

In het Vechtdal is aan ambitie geen gebrek en daar werken we als Vechtdal Marketing graag aan mee. Met onze vier diensten zetten wij ons dag in dag uit in om van het Vechtdal dé groene en gastvrij regio van Overijssel te laten zijn. Dit is alleen mogelijk door de samenwerking met en financiële bijdragen van de vier Vechtdal gemeenten én ondernemers in de vrijetijdssector. Bekijk wat onze plannen zijn voor 2023 in ons jaarplan.

Merkontwikkeling

Voor wat betreft de positionering en doorontwikkeling van het Vechtdal is er in 2021/2022 gewerkt aan de aanscherping van het merk Vechtdal, waar onder andere is gekeken naar de kernwaarden en het onderscheidend vermogen van het Vechtdal. De merkgids die dit traject heeft opgeleverd is tevens een belangrijke leidraad voor de activiteiten van Vechtdal Marketing de aankomende jaren.

Programmalijnen

In 2020 is op initiatief van Vechtdal Marketing samen met ondernemers, overheden en verschillende organisaties de Vechtdal Visie 3.0 ontwikkeld. Deze visie is eind 2020 door de Stuurgroep Vrijetijdseconomie Vechtdal vastgesteld. Voor de aankomende jaren bieden de programmalijnen uit deze visie en de daaraan gekoppelde projecten richting voor de verdere (destinatie)ontwikkeling van het Vechtdal.