navigatie overslaan

Met deze dienst doen we onderzoek en verzamelen we data, maken deze inzichtelijk over vraag en aanbod van bezoekers, bewoners en bedrijven. Deze worden vertaalt naar praktische tools ten behoeve van de vrijetijdseconomie. Delen deze op Kennisplatform Oost.

Kennisplatform Oost

Onderdeel van het kennispodium is kennisplatformoost.nl. Deze website realiseren wij in samenwerking met onze partners van netwerkorganisatie Gastvrij Overijssel. We delen hier cijfers en tools die ondernemers en overheden helpen hun locatie als bestemming en leefgebied te ontwikkelen en op de kaart te zetten. Denk aan actuele bezoekerscijfers, subsidiemogelijkheden, inzicht in verschillende doelgroepen en hun gedrag en welke kansen dit biedt voor ondernemers.

Naar kennisplatformoost.nl

Kansenkaart

De kansenkaart is een interactieve kaart waarmee beleid kan worden vormgeven gericht op gebieds- en aanbodontwikkeling. Dit informatieproduct bestaat uit kaartlagen met alle beschikbare data (die relevant is voor de vrijetijdseconomie op Overijsselniveau). De app beschrijft welke (combinaties van) locaties, marktsegmenten en type bedrijven de komende decennia kansrijk zijn in de regio. Deze applicatie zorgt voor eenheid en afstemming tussen alle partijen die strategische keuzes en/of ontwikkeling aanjagen en realiseren, doordat een zelfde vertrekpunt wordt gecreëerd.

Ga naar de Kansenkaart

Leefstijlvinder

De leefstijlvinder maakt het mogelijk voor ondernemers om producten te ontwikkelen, voor gemeenten om gebiedsvisies te schrijven en voor communicatiespecialisten en marketeers een sterke marketingboodschap te schrijven. Benieuwd welke doelgroepen wij hanteren? Bekijk hier.

Meer informatie

Datahub

Binnen de VTE willen we steeds meer datagedreven werken. Om deze reden hebben we de Datahub vrijetijdseconomie Overijssel gerealiseerd. In de datahub vind je een overzicht van alle beschikbare en herbruikbare data van de VTE van MarketingOost en betrokken partners te vinden. De data zijn onderverdeeld in vier thema's waarin gezocht kan worden: Cultuur, Natuur, Infrastructuur en Vrijetijdseconomie. Hiernaast kun je data van specifieke onderzoeken vinden met de thema’s kansenkaart, routenetwerken en regiomonitor.

Naar de Datahub

Regiomonitor Overijssel

De regiomonitor Overijssel vertaalt provinciale cijfers zoals berekend door het CBS naar regio’s in Overijssel. Hiervoor wordt aanvullend onderzoek gedaan onder alle toeristische-recreatieve bedrijven in het verzorgingsgebied van MarketingOost. Hierdoor is het marktaandeel van elke regio te bepalen. De gegevens van NBTC-Nipo research, LISA en BIRO cijfers vormen de input voor de regiomonitor Overijssel. Door de grote hoeveelheid data kan het laden van de data een korte tijd duren.

Ga naar de Regiomonitor