navigatie overslaan
Deelnemers kijken positief terug op Vechtdalbijeenkomst

Terugblik jaarbijeenkomst Vechtdal Marketing

  • 2 minuten leestijd
  • 594 x bekeken

Op 31 januari 2024 vond de jaarbijeenkomst van Vechtdal Marketing plaats in de Evenementenhal Hardenberg, voorafgaand aan de Horeca Vakbeurs en in combinatie met de bijeenkomst van het Hospitality Pact. De enquete, die naar de 65 deelnemers werd gestuurd, bood inzicht in de ervaringen van de aanwezigen.

Evaluatie van de bijeenkomst

Op de vraag of de bijeenkomst aan de verwachtingen voldeed, gaven deelnemers hoofdzakelijk aan dat deze grotendeels aan hun verwachtingen voldeed. Sommigen vonden zelfs dat hun verwachtingen werden overtroffen.

Meerwaarde van de combinatie met Hospitality Pact

De combinatie met het Hospitality Pact werd over het algemeen als waardevol ervaren, waarbij deelnemers aangaven dat er veel tot zeer veel meerwaarde was. Slechts enkelen waren neutraal of vonden het van weinig meerwaarde.

Meerwaarde van de combinatie met Horeca Vakbeurs

Ook de combinatie met de Horeca Vakbeurs werd als zeer waardevol beschouwd. Deelnemers benadrukten de aanzienlijke meerwaarde die het toevoegde aan de bijeenkomst.

Voornaamste redenen om deel te nemen

De belangrijkste redenen om de bijeenkomst van Vechtdal Marketing bij te wonen waren het netwerken, inspiratie opdoen en geïnformeerd worden over Vechtdal activiteiten. Enkele deelnemers gaven ook andere redenen aan.

Bereidheid om opnieuw deel te nemen

Een overweldigende meerderheid van de deelnemers gaf aan dat ze zeker van plan zijn om de volgende keer weer deel te nemen aan een bijeenkomst georganiseerd door Vechtdal Marketing.

Motivatie om opnieuw deel te nemen

Deelnemers zijn voornemens om deel te nemen vanwege verschillende redenen, waaronder de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te netwerken, inspiratie op te doen, op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en te profiteren van informatieve lezingen.

Suggesties/Verbeterpunten voor toekomstige bijeenkomsten

Een suggestie voor toekomstige bijeenkomsten was om aanbieders van recreatieve activiteiten aan het woord te laten, om zo een breder scala aan onderwerpen te behandelen en de bijeenkomst nog aantrekkelijker te maken voor diverse doelgroepen.

Al met al was de jaarbijeenkomst van Vechtdal Marketing een succes, waar deelnemers positief op terugkijken en uitkijken naar toekomstige evenementen georganiseerd door Vechtdal Marketing.

Wat vind je van de informatie op deze pagina?

Toon meer verhalen

Ook interessant